atelje
Max Zaxster

predstavlja

EN


ateljé -ja m (ẹ̑) delavnica umetnikov, zlasti slikarjev in kiparjev: ima svoj atelje; postaviti atelje; slikarski atelje / filmski, projektivni atelje / delavnica obrtnikov: fotografski atelje; modni atelje salon; atelje za umetniško fotografijo
Atelje Max Zaxter že v svoji zasnovi presega zamejitve pričujoče opredelitve, saj se ne omejuje s konvencijami, splošno veljavnimi razlagami in sprejetimi družbenimi normami. Vrednote in modus operandi tega ateljeja namreč segajo širše in golobje, kot je zapisano v tej jezikovni normi. Atelje Max Zaxter namreč ne predstavlja le fizičnega prostora, v katerem umetnik ustvarja, temveč metafizično enoto, znotraj katere se že od samega začetka spontano prepletajo elementi svobodomiselnosti duha, nevsakdanje ideje in zamisli….premišljajo se nekonvencionalne prakse, povezuje in vključuje se različne fragmente družbe, vse to pa je pospremljeno z izdatno mero hedonizma, ki v tem kontekstu izpade kot najbolj blag evfemizem. V vrednotah in delovanju ateljeja se odražajo ljubezen do vsega lepega, dobrega in okusnega, brezmejna radost do življenja, svoboda v vseh njenih pojavnih oblikah, obenem pa se udejanja izrazita želja po presežnem. Celoten koncept ateljeja je tako lahko zlahka percipiran kot artistični eksperiment. Eksperiment v katerem ima osrednjo vlogo imperativ, kako umetnost približati ljudem - ljudem vseh stanov, svetovnih nazorov, različnih akademskih provenienc, umetniških preferenc, stilov in okusov. Umetnost skuša uporabniku približati na način, kot ga vidijo njegove oči in njegova duša, hkrati pa ne zanemarja prvinskih občutij in estetske vrednosti, ki jo izdelkom pripisuje posameznik sam. · Kako se naučiti, dati sliki piko na i da je kot umetnina percepirana kot nekaj več.... In ravno to vprašanje z večine zaposluje osrednjega protagonista ateljeja ob njegovem umetniškem ustvarjanju in mu daje silovit veter v jadra...

nazaj